Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự Gs nguyễn lân dũng và cách mạng công nghiệp 4.0 tại thpt ngô gia tự

19 COMMENTS

  1. Con người tự do đồng nghĩa với có tài năng thực sự con người đó phải được sống trong một môi trường xã hội dân chủ , mọi công dân được công bằng trong hệ thống pháp luật minh bạch và nhân bản. Những điều kiện sống cho một người học để được tự do như thầy nói, ở nước ta chỉ là mơ ước mà thôi. Công nghiệp 4.0. Ở nước ta gói gọn là 1 Sologan vì : bộ máy nhà nước quan liêu, trì trệ, người tài năng không được trọng dung v.v…. Hạ tầng kỹ thuật, lạc hậu và đặc biệt là chất lượng tri thức của tài nguyên con người còn ở dưới mức trung bình của các nước phát triển . Thôi nói thêm nữa có khi lại phạm luật an ninh mạng thì khổ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here