Sử dụng thuốc SGLT2i trong lâm sàng: Hỏi Xoáy Đáp Xoay
Sử dụng sớm thuốc DPP4i hay thuốc SGLT2i trên lâm sàng?

Phiên thực hành của Boehringer: Sử dụng thuốc SGLT2i trong lâm sàng: Hỏi Xoáy Đáp Xoay – Training village of Boehringer: Tough issues for SGLT2i in practice

Chủ tọa/Chairperson:
TS. Phan Hướng Dương (BV Nội tiết TW, Hà Nội)
TS. Phạm Trần Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

13:30-13:32 T250 Giới thiệu – Introduction
TS. Phạm Trần Linh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

13:32-13:47 T251 Bàn về lợi ích sớm của SGLT2i dưới góc nhìn tim mạch, nội tiết – Early benefits of SGLT2i from cardiology and endocrinology perspectives
ThS. Nguyễn Anh Quân (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

13:47-14:02 T252 Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng SGLT2i trên lâm sàng: Những vấn đề lưu ý – Experience of SGLT2i in daily practice: What should we consider
ThS. Trịnh Ngọc Anh (BV Vinmec TimeCity, Hà Nội)

Phiên thực hành của Boehringer: Sử dụng sớm thuốc DPP4i hay thuốc SGLT2i trên lâm sàng? – Training village of Boehringer: Early initiation: DPP4i or SGLT2i?

Chủ tọa/ Chairperson:
PGS.TS. Nguyễn Thy Khuê (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)
TS. Tôn Thất Minh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)

14:45-14:47 T260 Giới thiệu – Introduction
TS. Tôn Thất Minh (BV Tim Tâm Đức, TP. Hồ Chí Minh)

14:47-15:02 T261 SGL2i: Lợi ích khi sử dụng sớm – SGLT2i: Benefits from early use
ThS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

15:02-15:17 T262 DPP4i: Đâu là đối tượng ưu tiên – DPP4i: Who got the priority?
TS. Trần Minh Triết (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here