Hội thảo vệ tinh AstraZeneca: Kiểm soát đa yếu tố nguy cơ cho người bệnh đái đường: Những khoảng trống trên thực hành lâm sàng – Satellite symposium of AstraZeneca: Multi-risk Factors Management for Diabetes Patients: GAPS IN CLINICAL PRACTICE

Chủ tọa/ Chairperson:
PGS.TS. Châu Ngọc Hoa (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

1215-1220 M030 Giới thiệu – Introduction
PGS.TS. Châu Ngọc Hoa (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

1220-1240 M031 Liệu chúng ta có đang chỉ định statin quá tay? – Do We “Over-prescribe” Statin?
ThS. Lê Hoàng Bảo (BV ĐH Y Dược, TP. Hồ Chí Minh)

1220-1300 M032 Statin cho tất cả bệnh nhân tiểu đường: Tại sao không? – Statin for All Diabetes Patients: Why not?
ThS. Nguyễn Ngọc Thanh Vân (ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here